Fakültemiz Hakkında

1970 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi olarak kurulmuş ve 1983 yılında Eskişehir'deki öğretim kurumlarının Anadolu Üniversitesi adı altında yapılandırılması sonucu, Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adını alarak eğitim-öğretimini sürdürmüştür.

18.8.1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kadrolarının büyük çoğunluğu, alt yapı, makine teçhizat ve diğer donanımlarıyla birlikte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne aktarılmıştır. Halen eğitim ve öğretimine devam eden bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1994-1995 öğretim yılında üç bölüm ile eğitim- öğretim faaliyetlerine başlamış ve 1998 yılına kadar Yunus Emre Kampüsünde değişik binalarda bu faaliyetlerini sürdürmüştür. Ekim 1998 tarihinden itibaren ise İki Eylül Kampüsü’nde kendi binalarında hizmet vermeye başlamıştır. 2012 yılında ise Fakültemiz bünyesindeki Mimarlık Bölümü ayrılarak yeni kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin bünyesine geçmiş, Fakültemizin adı “Mühendislik Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. 2012 yılı içinde Fakülte bünyesinde yeni kurulacak olan Makine Mühendisliği Bölünme ait binanın inşaatı da başlatılmıştır.

Mühendislik Fakültesi, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlanmıştır.

Fakültenin tüm bölümlerinde, bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Tüm bölümler, eğitim ve araştırma laboratuvarlarıyla donatılmıştır. Değişik bölümlerde, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Üniversite Araştırma Fonu (BAP) ve çeşitli sanayi kuruluşlarıyla desteklenen (SAN-TEZ) çok sayıda araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir.

On sekiz yıllık süre içerisinde Fakültemizdeki öğretim elemanı sayısı 207’e, idari personel sayısı 51’e, öğrenci sayısı (hazırlık sınıfı öğrencileri dahil) 2796 a ulaşmıştır. Halen 45.000m2 kapalı alan içinde hizmet vermekte olan Fakültemize Makine Mühendisliği Bölümünün inşaatları tamamlandığında ve Çevre ve Elektrik Elektronik Bölümü ek binalarıyla toplam 48.500 m2’lik daha geniş bir kapalı alan tahsis edilmiş olacaktır.

Dekanlık Telefon : 0 222 322 36 62

Fax                     : 0 222 323 95 01

E-posta              : muhfak@eskisehir.edu.tr

Öğrenci İşleri Telefonları: 0 222 321 35 50 / 6319-6320-6321-6324-6326 ve 6678

Yazışma Adresi        : Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR