Öğrenci Dilekçeleri Hk.

4 Ekim 2021 tarihi itibari ile üniversitemizde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle öğrencilerimizin dilekçelerini ilgili birime (Öğrenci İşleri / Evrak Kayıt / Staj Birimi) teslim etmeleri gerekmektedir. 4 Ekim 2021 tarihi itibari ile E-posta yolu ile evrak kabulü yapılmayacak olup, gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.