Öğrenci - Uzaktan Eğitim Anketi

Değerli Öğrencilerimiz,
Sizlerin de bildiği üzere; 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Yükseköğretim kurumlarında üç hafta süreyle eğitime ara verilmesi kararının hemen ardından Üniversitemizde de gerekli ön hazırlıklar iki hafta içinde tamamlanmış ve 6 Nisan 2020 tarihi itibariyle önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda uzaktan eğitim yoluyla derslerimiz asenkron ve senkron olarak verilmeye başlanmıştır.
Bu sürecin ne kadar daha uzayacağı hala belirsizliğini korumakla birlikte, Pandemi sonrasında  artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı da bilinmektedir. Bu yüzden de kurumsal önceliklerimizi, stratejilerimizi ve iş yapma yöntemlerimizi yeni döneme uygun şekilde dönüştürmemiz ve bu dönüşümü yönetebilmek üzere gerekli planlamalarımızı proaktif şekilde ortaya koymamız kaçınılmaz olarak değerlendirilmektedir. Tüm faaliyetlerimizde bilişim teknolojilerinin daha etkin ve etkili şekilde kullanılması, dijital öğrenme ortamlarının yaygınlaştırılması, öğrenci ve çalışanlarımıza sunulan hizmetlerinin yeniden yapılandırılması gibi daha pekçok değişikliği öngörerek kaynak yaratma da dahil olmak üzere hazırlık içinde olmamız gerekmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında; sizlerin Korona Covid19 Pandemisine bağlı olarak;
 
Bu süreçte, içinde bulunduğumuz mevcut durumu değerlendirerek derslerinizde karşılaştığınız sorunları ve çözüm önerilerinizi,
Bu döneme özel olarak, hocalarınızın hayata geçirdiği  yeni/farklı uygulamaları (canvas ve zoom harici)
Dünyadaki gelişmeleri ve diğer ülkelerdeki uygulamaları dikkate alarak içinde bulunduğumuz değişimi fakülte/ üniversite olarak yönetebilmek ve ileriye dönük olarak gerekli dönüşümü sağlayabilmek üzere önerilerinizi 
 
öğrenebilmek ve bu bilgiler ışığında hazırlayacağımız raporu rektörlüğümüze sunabilmek adına aşağıdaki anket formunu 20 Nisan 2020, Pazartesi günü, saat:12:00'a kadar doldurmanızı rica ederiz.
 
Öğrenci-Uzaktan Eğitim Anketi  https://forms.gle/8fwSECiHDPZci5Ew9
 
DEKANLIK