2019-2020 Yaz Okulu Sınav Takvimi

2019-2020 Yaz Okulu Sınav Takvimi ekte verilmiştir.

Öğrencilerin ÖĞRBİLSİS ve CANVAS sistemi üzerinden gelen mesajları kontrol etmeleri ve dersin öğretim elemanı ile iletişimde olmaları gerekmektedir.

Sınav Takvimi

Önemli Not: Yaz okulunun isteğe bağlı olması, pandemi nedenli kısıtlamaların kalkmış olması ve her ilde bulunan üniversitelerin diğer öğrenciler için bilgisayar laboratuvarlarını sınav süresince kullanıma açmış olması nedeniyle arasınav ve final sınavlarının mazereti için  "Eskişehir Teknik Üniversitesinde Haklı ve Geçerli Nedenlere İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında resmi olarak belgelendirilmiş başvurular Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilecektir. Dolaysıyla mazeretler için belge istenileceğinden öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sınav öncesi gerekli önlemleri almış olması gerekmektedir.