2021-2022 Güz Dönemi 1.Arasınav Takvimi-Fakülte Ortak Dersler-TASLAK

2021-2022 Öğretim yılı Güz dönemi Ara sınavları, Fakülte Yönetim Kurulu kararı uyarınca 15 - 28 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
Fakülte ortak kodlu dersler için hazırlanan sınav taslak programı ekte sunulmuştur. 
 
Ekte sunulan taslak sınav programını ilan etmeniz beklenmekte olup, değişiklik önerilerinin en geç 02 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimine kadar  muhfakoib@eskisehir.edu.tr adresine gerekçeleriyle beraber gönderilmesi gerekmektedir.
 
NOT:  Rektörlük ortak kodlu derslerin sınav programı Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.