2021 - 2022 Güz Dönemi Stajları Hk.

Fakülte Yönetim Kurulu 27.09.2021 tarih ve 44/6 sayılı kararı

 
2021-2022 Güz dönemi staj faaliyetlerinde, 2021-2022 Bahar dönemi derslerin başlangıç tarihine kadar sınırlı olmak üzere,
 
- Staj yeri, çalışma alanı ve diğer hususlarda Bölüm Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanlıklarının onayı alınarak, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla uzaktan staj (çevrim içi) yapılabilmesine,
- Yüz yüze staj yapmak isteyen  öğrencilerin  “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Staj Başvuru ve Kabul Formu” nun Bölüm Staj komisyonunca onaylanmış haliyle Dekanlık Staj Birimine başvuru yapmasına,
- Staj yapılan günler için Fakülte Staj Yönergesi Madde 10 ‘da belirtilen hükümlerin geçerli olmasına,
 
karar verildi.
 
Not-1: “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Staj Başvuru ve Kabul Formu” Bölüm Staj Komisyonunca onaylandıktan sonra Dekanlık Staj Birimine teslim edilecektir.
 
Not-2: Belirtilen süreçler tamamlandıktan sonra SGK Sigorta giriş işlemleri yapılacaktır.
 
Not-3: Formların Bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
 
 
Belgelere ulaşmak için üzerine tıklayınız.
 

Staj Talep Beyanı ve Taahhütname

Staj Başvuru ve Kabul Formu