3 Üniversiteden, Güz Dönemi Eğitim Modeli için Ortak Karar