7143 Sayılı Kanun Hakkında Duyuru

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 Sayılı Kanunla eklenen geçici 78. madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemizden ilişiğinin kesildiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Dekanlığına/Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
 
Üniversitemizden kaydı silinen adaylar için başvuru dilekçesi (Tıklayınız)
Üniversitemize ÖSYM’ce yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar için başvuru dilekçesi (Tıklayınız)
 
Başvuru Tarihleri:
Başlangıç  : 18.05.2018
Bitiş          : 18.09.2018
 
Not:
Belirtilen tarihler arasında başvuru yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Başvuru için istenen belgeler eksik ise adayın başvurusu kabul edilmeyecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran aday hakkında yasal işlem yapılacaktır.