Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilere Verilen Ek Sınavlar Hakkında

Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 05.10.2021 tarih ve 29/2 Sayılı Eğitim-Öğretime Devam Eden Ancak Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Önlisans-Lisans Öğrencilerine Verilen Ek Sınav Hakkında İlişkin Esaslar dokümanı için tıklayınız.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. Maddesinin (c) bendiyle ilgili Uygulama Esasları için tıklayınız.

2021-2022 Güz Dönemi sonu itibariyle azami öğretim süresini tamamlayan son sınıf öğrencilerinin sınava girmek istedikleri derslerini (FF ve YZ notlu dersleri ile hiç almadıkları ve/veya devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler) gösteren danışman onaylı dilekçelerini 28.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar Fakültemize iletmeleri gerekmektedir.

Sınavlar fakültede pandemi önlemlerine uygun şekilde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

 

 

Ek Sınav Tarihleri: 8-10 Şubat 2022

Sınav Programı İlan Tarihi: 4 Şubat 2022

 

Ek sınav Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız.

Azami Öğretim Süresini Dolduran Öğrencilerin İşlem Süreçleri Kontrol Tablosu için tıklayınız.

Başvurular şahsen ya da muhfakoib@eskisehir.edu.tr e-posta üzerinden (Konu kısmına Azami Süre EkSınav- AD SOYAD yazılarak) yapılabilecektir.