Burs Başvurusu-2021-2022

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu tarafından mühendislik bölümlerimizde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz 2 kadın öğrencimize burs sağlanacaktır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere 9 ay boyunca Ekim-Haziran ayları arasında aylık 1000 TL olacak şekilde burs verilecektir.
 
Aşağıda verilen kriterlere uyan iki kadın öğrencimizin burs ihtiyacının gerekçelerini anlatan ve açık iletişim bilgilerinin (Adres, e-mail, Cep No vb) olduğu dilekçesi ile diğer belgelerini (transkript, gelir durumu belgesi vb) en geç 13 Ekim 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Dekanlığa iletmesi gerekmektedir.
 
Kriterler:
- Mühendislik bölümü öğrencisi olmak (öncelikli bölümler; Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği)
- Kadın öğrenci olmak,
- 25 yaşından küçük olmak,
- Lisans 2., 3. veya 4. sınıfta okuyor olması,
- Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,
- Hüküm giymemiş olmak,
- Kredi yurtlar kurumu dışında başka bir kurumdan burs almamak,
- Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
- Disiplin cezası almamış olmak,
- Öğretim yılı kaybı olmaması
 
 
NOT: Süre 9 ay kesintisiz, geri ödeme yükümlülüğü bulunmayacak, Şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olan, ülke adına müsabakalara katılan Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler öncelikli olacaktır.