Covid-19 salgını ile ilgili Üniversitemiz ve Fakültemizde alınacak tedbirler

Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde kurulan Korona Komisyonu tarafından Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca alınan kararlar ile koordineli olacak şekilde;

 

1. Tüm lisansüstü öğrenciler de tatil kapsamında değerlendirilecektir.

2. Tüm laboratuvarlar çalışmaya kapalı tutulacaktır.

3. Önlisans, Lisans, Lisansüstü, YÖK 1000/2000 vb. olmak üzere hiçbir öğrencinin üniversite binalarına girişine izin verilmeyecektir.

4. Tüm kantinler ve Akademik Kulüp kapatılmıştır. Yalnızca Vildan Ev Yemekleri paket servisine devam edecektir.

5. Akademik ve İdari Personel için yemekhane açık tutulacaktır.

6. Öğrencilerin tüm stajları durdurulmuştur.

7. Öğrencilerin tüm sportif, kültürel faaliyetleri ve teknik geziler durdurulmuştur.

8. Üniversite içerisinde yüz-yüze toplantı düzenlenmeyecek, online ortamda yapılacaktır.

9. Süreç boyunca örgün (yüz-yüze) eğitim yapılmayacak ancak, isteğe bağlı olarak online ortamda ders yapılabilecektir.

10. Mevlana, Erasmus vb. programlar ile yurt dışına gidip, dönen öğrenci, akademik, idari personel Sağlık Bakanlığının karantina uygulamasına bağlı hareket edecek ve durumlarını Dekanlığa bildireceklerdir.

11. Mevlana, Erasmus vb. programlar ile yurt dışına gidip, dönen öğrenciler durumlarını Dekanlığa bildirecekler, gerekli mazeret hakları verilecektir.

12. Akademik takvimin güncellenmesi ile ilgili olarak YÖK' te çalışmalar devam etmektedir.

13. YÖK kararı ile idari izin hakkı verilen personel durumlarını Dekanlığa bildirecekler, raporlarını sunacaklardır.

14. Risk grubunda olup çalışmak isteyen personel Dekanlığa dilekçe ile bildirimde bulunacaklardır.

15. Risk grubunda olmayan personel öncelikli olarak yıllık izin kullanacaklardır, yıllık izni olmayan mazeret izin talebinde bulunacaklardır.

16. Tüm öğrencilere durum ile ilgili resmi kanalları takip etmeleri ve uyarılara uymaları konusunda bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

17. Üniversitemiz web sayfasında Covid - 19 Bilgilendirme Paneli erişime açılmış olup "https://eskisehir.edu.tr/universitemiz/covid-19-bilgilendirme-paneli" adresinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

 

Alınan kararlar 2. bir duyuruya kadar geçerli olacak ve alınacak yeni/ilave kararlar sizlerle paylaşılacaktır.

 

DEKANLIK