E-Devlet Kapısı Üzerinden Hizmet Sunumu

E-Devlet Kapısı Üzerinden Hizmet Sunumu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün

13.10.2020 tarih ve E.39370 sayılı yazısının bir örneği ekte verilmiştir.