ESTÜ401 Profesyonel Hayata Geçiş Dersi

Mezun olma aşamasına gelmiş ve profesyonel hayata geçmeye hazırlanan öğrencilerin, farklı sektörleri, bu sektördeki iş dinamiklerini ve iş süreçlerini tanımalarını sağlayarak, kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmak, kariyer gelişimleri için gerekli yetkinliklerin kazandırılması ve var olan yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla 2019-2020 Bahar dönemi itibariyle ESTÜ 401 PROFESYONEL HAYATA GEÇİŞ dersi açılacaktır.

Ders ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.

Ders Mühendislik Fakütesi bünyesinde ortak olarak açılacak olup, kontenjan 25 kişi ile sınırlandırılacaktır.

Dersi kayıt olmak için ön başvuru gerekli olup linkte verilen dilekçeyi doldurup teslim edenler arasından başvurusu kabul edilenlere Bahar dönemi Ekle/sil haftasında ders üzerlerine yüklenecektir.

Dilekçelerin teslimi için son tarih 31 Ocak 2020 Cuma olarak belirlenmiştir.

Dersin harf notu, belirtilen haftalık her bir etkinliğe katılımdan alınacak puanlar ve verilen ödev ve projelerden alınan puanların toplamına göre verilecektir.

Ders Katalog İçeriği

ESTÜ 401 PROFESYONEL HAYATA GEÇİŞ (1+1) 2 AKTS Seçmeli Ders
Profesyonel Hayat (PH): PH hakkında bilgilendirme, PH geçişte neler gereklidir?; Sektör Buluşmaları; 21. Yüzyıl Yetkinlikleri: Öz farkındalığın artırılması, Temel iletişim becerileri, Sorun çözme, Karar verme ve liderlik, Girişimcilik, Takım çalışması; Etkili Mülakat Teknikleri ve Mülakat Simülasyonu; Kariyer Planlama; Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri; Ağ Kurma: İş hayatı için gerekli sosyal ağlar; Proje Yönetimi; İş Arama Stratejileri.
 
Ders içerik detayı için tıklayınız
 
Ders puanlama detayı için tıklayınız
 
Ders haftalık etkinlik detayı için tıklayınız