I. tur Öğrenci Temsilciliği seçimleri hk.

Değerli Öğrencilerimiz,
 
Öğrenci temsilciliği seçiminde Makine mühendisliği Bölümünde 2 öğrencimiz aday olmuştur. Bugün yapılan seçimlerde yönetmeliğe göre yeterli çoğunluk (%60) sağlanamadığından 17 Aralık 2020, Perşembe günü II. tur seçim gerçekleştirilecektir. Makine mühendisliği bölümündeki öğrencilerimizi II. tur seçimde oy kullanmaya (https://ogrbilsis.eskisehir.edu.tr ) davet ediyoruz.
 
Not: Diğer bölümlerimizde birer adet aday olduğu için, herbir bölümümüzdeki aday; Bölüm Öğrenci temsilcisi olarak atanmıştır..
 

https://mf.eskisehir.edu.tr/genel-duyurular/m%C3%BChendislik-fak%C3%BCltesi-ve-b%C3%B6l%C3%BCmleri-%C3%B6%C4%9Frenci-temsilcisi-se%C3%A7im-s%C3%BCreci-ilan-tarihi

 
DEKANLIK