KÜL 199 Dersi Uzaktan Öğretim Planı

KÜL 199 Dersi Uzaktan Öğretim Planı

KÜL 199 Kültürel Etkinlikler dersinin işleniş yapısı tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 Bahar Dönemi için değiştirilmiştir. Bu kapsamda bu dönem dersi alan öğrencilerin uzaktan erişime açık kültür merkezlerini online olarak ziyaret etmeleri ve ekte verilen ödev formatına uygun olarak dönem sonu ödevi hazırlamaları şeklinde karar verilmiştir.

Dersi alan öğrencilerin ödev formatı dosyasında verilen soruları dikkatle cevaplamaları ve en geç belirtilen tarihte canvas.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden teslim etmeleri gerekmektedir.