Mühendislik Fakültesi ve Bölümleri Öğrenci Temsilcisi Seçim Süreci (İlan Tarihi 27.11.2020)

Değerli Öğrencilerimiz
 
2020-2021 Akademik Yılında Üniversitemiz Öğrenci Konseyi ve Organlarının Oluşturulabilmesi için “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğrenci Konseyi Yönergesi”nde belirtilen esaslara göre Fakülte/Bölüm Öğrenci Temsilci Seçimi yapılacaktır. Pandemi Koşulları Nedeniyle Seçim Online Ortamda Gerçekleştirilecektir.
 
ESTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesine göre Fakülte temsilcilerinin Üniversite Öğrenci Konseyinde yer almaları planlanmıştır. Buna göre; sırasıyla bölüm öğrenci temsilcileri ve devamında Fakülte öğrenci temsilcisi Fakülteye kayıtlı öğrencilerimiz tarafından seçilecektir.
 
Fakülte/Bölüm Öğrenci Temsilcisi için Aday Olacak Öğrencilerde;
 
1) Mühendislik Fakültesinin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
2) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
3) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
4) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
5) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmuş olmaması,
6) Genel not ortalamasının 2,75/4 ve üstü olması,
7) Terör örgütüne aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması şartları aranmaktadır.
 
Adaylık İçin Son Başvuru Tarihi: 04.12.2020   ( Bölüm öğrencileri kendi bölüm öğrenci temsilcilerini seçecekler, daha sonra seçilen Bölüm temsilcileri de Fakültemizin temsilcisini seçeceklerdir.)
 
Yukarıdaki şartları sağlayan ve Aday olmak isteyen öğrencilerimiz başvurularını (Ek-2) muhfak@eskisehir.edu.tr adresine yapacaklardır. Bilgilerinize sunulur.
 
Fakülte Seçim Komisyonu
 
 
Not: Online Seçim süreci ile ilgili diğer bilgilendirmeler ve linkler bu sayfa üzerinden yapılacaktır.
 
 
Bölümler Bölümlerin Seçmen Listeleri (Kayıt Onaylı) Bölüm Temsilci Adayları Online Seçim Linki
Bilgisayar Mühendisliği 494 Öğrenci Öğrenci Temsilci Adayları Sayfası https://ogrbilsis.eskisehir.edu.tr
Çevre Mühendisliği 349 Öğrenci
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 560 Öğrenci
Endüstri Mühendisliği 436 Öğrenci
İnşaat Mühendisliği 366 Öğrenci
Kimya Mühendisliği 445 Öğrenci
Makine Mühendisliği 332 Öğrenci
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 462 Öğrenci
TOPLAM 3444 Öğrenci