Mazeret Sınav Hakkı Olup Mazeret Sınavı Haftasında Covid Olan Öğrencilerin Durumları Hakkında

Mazeret sınavlarının gerçekleşmesinin planlandığı tarih aralığında (3-7 Ocak 2022) mazeret sınav hakkı olan ancak mazeret sınavı döneminde Covid-19 olarak karantinada olan öğrencilerin mazeret sınavlarının telafisi için, 03.01.2022 tarihindeki Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminde Mazeret sınav hakkı olup Covid olan ve mazeret sınavına katılamayan öğrencilerin, talep etmeleri ve Covid raporlarını ibraz etmeleri halinde karantina bitiminde mazeret sınavına alınmalarının uygunluğuna karar verilmiştir. 
 
Mazeret sınavının telafisi için taleplerin, Covid raporları ve dilekçeleri ile birlikte, karantina süresinin bitişi öncesinde, kayıtlı olunan birime iletmesi gerekmektedir. Belgelerin teslimi e-posta ile yapılabilir.