Sertifika Töreni: I. Öğrenci-Mezun Buluşmaları

Fakültemizin Değerli Öğrencileri, Akademik ve İdari Mensupları
 
15 Temmuz 2020-31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan “Mühendislik Fakültesi I. Öğrenci-Mezun buluşmaları” etkinlik sürecinde; farklı sektörlerde çalışan mezunlarımızın öğrencilerimizle buluşturulması, deneyimlerini öğrencilerimize aktarması ve öğrencilerimizin sorularına cevap bulmaları hedeflenmiş ve fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlerimiz tarafından toplam 33 adet etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliklerde; mezunlarımız ve beraber çalıştıkları iş arkadaşları olmak üzere 39 farklı konuşmacı misafir edilerek öğrencilerimizle çalıştıkları sektörlerdeki deneyimlerini paylaşmaları sağlanmıştır.

Covid-19 Pandemisi sürecinde, Yaz dönemi boyunca öğrencilerimizle iletişimimizin devamını sağlayabilmek adına Dekanlık ve Fakülte Mezunlar komisyonumuzun organizasyonuyla düzenlenen ve farklı konularda seminerlere ev sahipliği yapan etkinlikler kapsamında 31 Ağustos 2020, Pazartesi günü saat 19:00'da sertifika ve kapanış töreni düzenlenecektir. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU'nun katılacağı, Zoom ve Youtube platformlarında gerçekleştirilecek olan ve etkinliklerde sunum yapan mezunlarımıza sertifikalarının verileceği törene ait bağlantı bilgileri aşağıda paylaşılmıştır.
 
Meeting ID: 983 5668 3740
 

 

Törene tüm Öğrencilerimiz, Akademik/İdari çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız davetlidir. Bilgilerinize sunulur. 

DEKANLIK

Etkinlik takvimi ve bağlantı bilgileri : https://mf.eskisehir.edu.tr/genel-duyurular/m%C3%BChendislik-fak%C3%BCltesi-1-%C3%B6%C4%9Frenci-mezun-bulu%C5%9Fmalar%C4%B1-15-temmuz-31-a%C4%9Fustos-2020-aras%C4%B1