Uzaktan Öğretimle Verilecek Dersler ile İlgili Öğrencilerimizin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Egitim-Ögretim Dairesi Baskanlıgının, 04.06.2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-E.34351 sayılı yazısı ile 24.06.2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-E.38238 sayılı yazılarının öğrencilerimiz tarafından dikkatle okunması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ders seçimlerini belirtilen esaslara göre yapmaları büyük önem taşımaktadır.
 
Not: Üniversitmiz yönetim kurulunda uzaktan alınabilecek dersler oranı hesabı için mezuniyet için gerekli toplam AKTS kredisinin (240 AKTS) dikkate alınması karara bağlanmıştır.