Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarımızın, 2020 yılı itibariyle geçmekte oldukları Düzenli Uzaktan/Karma Eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesine rehberlik etmek amacıyla “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020” hazırlanmıştır (https://yokak.gov.tr/uzaktan-egitimde-kalite-guvencesi-olcutleri-ve-dege...) .
 
“Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020”den yükseköğretim kurumlarımızın birimlerinin yararlanması beklenmektedir.
 
Rehber için tıklayınız