Yemek Hizmeti Hk.

Uzaktan eğitimi mümkün olmayan özel koşullar (Laboratuvar) ve / veya ilgili disipline özgü ulusal ya da uluslararası standartlara uyma zorunluluğu bulunan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında bulunan öğrencilerden yemek hizmetlerinden yararlanmak isteyenler 07.10.2020 Çarşamba günü öğle 12:00 a kadar Fakülte Sekreterliğine bilgi vermesi gerekmektedir.

 

Değerli Öğrencilerimiz
 
Pandemi sürecinde bölümlerimizde çeşitli öğretim faaliyetlerine ve proje çalışmalarına katılma zorunluluğu olan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin yemekhaneden öğrenci olarak faydalanmaları sürecinde yaşanan bazı aksaklıkların önüne geçmek ve süreci hızlandırmak adına aşağıda sunulan dilekçenin yemek hizmeti talep eden öğrenci tarafından doldurulup sırasıyla Bölüm başkanı ve Dekan'a onaylattırılması gerekmektedir. 
Onaylanan dilekçeler Rektörlüğümüz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilecektir.
Bilgilerinize sunulur.
 
 
DEKANLIK