Mühendislik Fakültesi Vizyon, Temel Amaç, Misyon ve Değerleri

Vizyon
Mezunları, ürettiği projeleri ve toplumsal katkılarıyla yurtiçi ve yurt dışındaki mühendislik  fakülteleri arasında ilk sıralarda yer alan fakültelerden birisi olmak.
Temel Amaç
Farklılaşmak için sürekli iyileşmek
Misyon
Sürekli iyileşme anlayışıyla; farklı öğrenme ortamları sunarak evrensel mühendisler yetiştirmek, disiplinlerarası yaklaşımla bilgi ve teknoloji üretmek ve toplumun kullanımına sunmak.
Temel Değerler

  • Sürekli İyileşme
  • Katılımcılık
  • Sahiplenme
  • Şeffaflık
  • Çevresel ve Toplumsal Farkındalık