Politikalarımız

Güncelleme Tarihi: 16/07/2018

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ POLİTİKALARI

 

Eğitim Politikası

·         Uluslararası program standartlarına uygun eğitim programları sunmak,

·         Etkin öğrenme için işbirlikleri geliştirmek, farklı öğrenme ortamları sunmak,

·         Başarıyı ödüllendirmek.

Araştırma ve Topluma Hizmet Politikası

·         Araştırmaları sektör ile işbirliği içinde yürütmek,

·         Katma değerli ve nitelikli bilimsel çalışmalar yürütmek,

·         Araştırma altyapısını tüm araştırmacılar ve sektörün kullanımına sunmak.

Yönetim Politikası

Yönetim yaklaşımı olarak benimsenen EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında;

·         Öğrenci odaklı olmak,

·         Faaliyetlerimiz ile paydaşlara değer katmak,

·         Etkin iletişim kurmak, katılımcılık, yaratıcılık ve yenilikçiliğe açık olmak,

·         Hizmetlerimizi sürekli geliştirmek.

Çevre Politikası

Tüm faaliyetlerimizde;

·         Çevre duyarlılığını ön planda tutmak ve bu kapsamda sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışıyla hareket etmek,

·         Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm paydaşlarımızı bilinçlendirerek çevresel faaliyetlere katılımlarını sağlamak,

·         Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak,

·         Olumsuz çevresel etkilerimizi kontrol altında tutmak ve minimize etmek,

·         Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenen yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Başta öğrenciler ve çalışanlar olmak üzere, faaliyetlerimizden etkilenebilecek tüm paydaşlarımıza;

  • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm riskleri değerlendirmek, önceliklendirmek ve kabul edilebilir risk seviyesine indirmek, böylelikle yaralanmaların ve sağlık sorunlarının önlenmesini sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerimize uygun olan mevzuat ve standartlara uyarak, mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba göstermek,
  • İş Sağlığı ve güvenliği performansımızın iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak.

 

İnsan Kaynakları Politikası

Kurumsal gelişim için;

·         Çalışanları sürekli geliştirmek,

·         Motivasyonlarını arttırmak,

·         Temsiliyeti ve aidiyet duygusunu güçlendirmek,

·         Erişilebilir olmak,

·         Etkin iletişim mekanizmalarını geliştirmek.

Kaynakların Yönetimi Politikası:

·         Kurumsal veri ve bilginin, güncelliğini, güvenilirliğini, erişilebilirliğini sağlamak ve gizlilik içeren bilgiyi güvence altına almak,

·         Eğitim ve araştırmanın altyapısını oluşturan bilişim ve laboratuvarlardaki cihaz ve donanım teknolojilerinin gelişimini izlemek ve mevcut teknolojiyi güncel tutmak,

·         Bina, cihaz ve donanımları güvenli, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü kullanmak amacıyla bakım, onarım, temizlik ve güvenlik hizmetlerini sürdürülebilir kılmak,

·         Hizmetlerin sürekliliğini güvence altına almak için; mal ve hizmet alımlarını, yasa ve yönetmeliklere uygun ve tedarikçi seçim kriterlerine göre sağlamak, hizmet kalitesini doğrudan etkileyen mal ve hizmet tedarikçilerinin performansını değerlendirmek ve işbirliği anlayışıyla geliştirmek,

·           Yönetişim ilkelerine ve bütçeye uyumun ötesinde, mali kaynakları çeşitlendirmek ve fon yaratmak,

esastır.