Stratejik Amaçlarımız

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STRATEJİK AMAÇLARI
 (2016-2019)
Eğitim-Öğretim Stratejik Amacı
Lisans Eğitiminin Verimliliği ve Etkililiği ile Öğretim Ortamlarını Geliştirerek Tercih ve Tanınırlığa Sahip Mezunlar Yetiştirmek
Araştırma  Stratejik Amacı
Teknolojik Altyapıyı Etkin Kullanarak ve Disiplinlerarası Yaklaşımla Bilimsel Çalışmaların Nicelik ve Niteliğinin Arttırılması
Topluma Hizmet Stratejik Amacı
Fakülte ve Toplum (Sektör, STK ve Yerel Yönetimler,diğer üniversiteler) İşbirliğini arttırarak değer yaratılması
Yönetim Sistemleri Stratejik Amacı
Yönetim Sisteminin Etkililiğinin, Verimliliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Mükemmellik Anlayışıyla Sağlanması