Doküman ve Formlar

Dosyalar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formlar-1

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formlar-2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TUTANAKLAR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OYP Araştırma Görevlileri Yurtiçi/Yurtdışı  Toplantı Katılımları Görevlendirme Talebi

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye Birimi