MEZUN ANKETİ

Değerli  Mezunlarımız,

Kurumsal Performansımızın arttırılması, Mezunlarla  işbirliklerimizin geliştirilmesi ve Mezun beklentilerine  daha iyi cevap verilebilmesi amacına yönelik olarak  Mezun   Anketi ‘ nin    doldurulması, Fakültemizin sizlerle olan  iletişim ve işbirliklerinin güçlenmesine katkı sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. 

Fakültemizin sürekli iyileşme sürecine verdiğiniz destek için teşekkür eder, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
Dekan