Madde-44 Azami Süre Sonunda Ek Sınav Hakkı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 22 Haziran 2021 tarih ve 17/1 Sayılı “Eğitim-Öğretime Devam Eden Öğrencilerden Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilere Verilen Ek Sınav Esasları” kararı için tıklayınız.
 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesiyle İlgili Uygulama Esasları için tıklayınız.
 
 
Azami öğretim süresini dolduran öğrencilerin, sınava girmek istedikleri başarısız derslerini (harf notu FF, YZ ve DZ olan dersler) gösteren danışman onaylı dilekçelerini Fakülte web sayfası duyurular kısmında belirtilen tarihe kadar Fakültemize iletmeleri gerekmektedir.
 
Not-1: Hiç alınmayan dersler ile uygulamalı olup doğrudan sınavı yapılamayan dersler için ek sınav hakkı yoktur.
 
 
Ek sınav Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız.
 
Azami Öğretim Süresini Dolduran Öğrencilerin İşlem Süreçleri Kontrol Tablosu için tıklayınız.