2019-2020 Bahar Dönemi Kayıt Dondurma Hakkı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı yazısı kapsamında 2019-2020 Öğretim yılı Bahar döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin ekte verilen dilekçeyi doldurması, taradıktan sonra fakültemiz Öğrenci İşleri Birimi e-posta adresine (muhfakoib@eskisehir.edu.tr) 29 Mayıs 2020 öncesinde iletmesi gerekmektedir.

YÖK yazısı

Dilekçe