2020-2021 Bahar Dönemi ile İlgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararları

Fakültemiz Yönetim Kurulu 01.03.2021 tarih ve 10-11 sayılı kararı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;    MADDE 17 – (1) ve MADDE 17 – (2) hükümleri kapsamında 2020-2021 Bahar dönemi için 12-16 NİSAN 2021 haftası arasınav haftası olarak belirlenmiştir.
Dönem sonu sınavları ile Bütünleme sınavları ise Akademik takvimde belirtildiği tarihlerde gerçekleştirilecektir.(Akademik Takvim)
2020-2021 akademik yılında derslerde uygulanacak ölçme değerlendirme yöntemleri "Eskişehir Teknik Üniversitesi Örgün Eğitimde Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları" uyarınca dersin öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir. Öğretim elemanları ilave (2. arasınav, quiz, ödev vb) ölçme değerlendirme yöntemleri belirleyebilirler.
Usul ve esaslar uyarınca sınavlar sırasında öğretim elemanları sınav boyunca bilgisayarların kamerasının açık tutulmasını isteyebilir ve sınav güvenliği için gerekli diğer önlemleri uygulayabilir. 
Herhangi bir sorun yaşamamanız için Usul ve Esaslar ile ESTÜZEM sayfasında bulunan klavuzları incelemeniz ve belirtilen gereklilikleri sınavlar öncesinde yerine getirmeniz tavsiye edilmektedir. 
 

Fakülte Yönetim Kurulu 08.03.2021 tarih ve 11/1 sayılı kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2021 tarih ve E-758501160-11439 sayılı yeni koronavirüs hastalığı salgınında Eğitim –Öğretim süreçleri yazısının 4. Maddesi “Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilere kayıt dondurma haklarından yararlandırılması “ gereği kayıt dondurmak isteyen öğrencilerle ilgili Lisans Eğitim –Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin öğretim hakkının saklı tutulması ile ilgili maddesi urarınca kayıt dondurma başvurusunun dersten çekilmek için son tarih olan 26.03.2021 tarihine kadar yapılmasına karar verilmiştir.
 

Fakülte Yönetim Kurulu 08.03.2021 tarih ve 11/8 sayılı kararı

05.01.2021 tarih ve 1/1 sayılı Senato Kararı kapsamında 2020-2021 öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuna kadar "24 Haziran 2020 tarihli Fakülte Kurulu"nda esasları belirlenen şekilde uzaktan ve yüz yüze staj yapabilmesine karar verildi. (24 Haziran 2020 tarihli Fakülte Kurulu Kararı)