2020-2021 Güz Dönemi Sınavlar ile İlgili Duyuru

 
MADDE 17 – (1) ve MADDE 17 – (2) hükümleri kapsamında 19.10.2020 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında 2020-2021 Güz dönemi için 16-20 Kasım 2020 haftası arasınav haftası olarak belirlenmiştir.
 
Dönem sonu sınavları ile Bütünleme sınavları ise Akademik takvimde belirtildiği tarihlerde gerçekleştirilecektir.(Akademik Takvim)
 
2020-2021 Güz döneminde derslerde uygulanacak ölçme değerlendirme yöntemleri "Eskişehir Teknik Üniversitesi Örgün Eğitimde Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları" uyarınca dersin öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir. Öğretim elemanları ilave (2. arasınav, quiz, ödev vb) ölçme değerlendirme yöntemleri belirleyebilirler.
 
Usul ve esaslar uyarınca sınavlar sırasında öğretim elemanları sınav boyunca bilgisayarların kamerasının açık tutulmasını isteyebilir ve sınav güvenliği için gerekli diğer önlemleri uygulayabilir. 
 
Herhangi bir sorun yaşamamanız için Usul ve Esaslar ile ESTÜZEM sayfasında bulunan klavuzları incelemeniz ve belirtilen gereklilikleri sınavlar öncesinde yerine getirmeniz tavsiye edilmektedir.