2020-2021 Yaz Dönemi Stajları

2021 - 2022 Güz Dönemi Stajları Hk.

 

2021 - 2022 Güz Dönemi Stajları hakkında Fakülte Yönetim Kurulu Kararı için tıklayınız.

 

2020-2021 Yaz Dönemi Stajları

 

Fakülte Yönetim Kurulu 31.05.2021 tarih ve 22/8 sayılı kararı

 
2020-2021 Yaz dönemi staj faaliyetlerinde, 2021-2022 Güz dönemi Derslerin Başlangıç tarihine kadar sınırlı olmak üzere,
 
- Staj yeri, çalışma alanı ve diğer hususlarda Bölüm Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanlıklarının onayı alınarak, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla uzaktan staj (çevrim içi) yapabilmesine,
- Yüz yüze staj yapmak isteyen  öğrencilerin  “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı” belgelerini hazırlayıp, “Staj Başvuru ve Kabul Formu” nun Bölüm Staj komisyonunca onaylanmış haliyle Dekanlığa başvuru yapmalarına ve taleplerin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesine,
- Staj yapılan günler için Fakülte Staj Yönergesi Madde 10 ‘da belirtilen hükümlerin geçerli olmasına,
karar verildi.
 
Not-1: “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı” belgelerinin  taranmış halleri MF Öğrenci İşleri Birimi E-mail adresine (muhfakoib@eskisehir.edu.tr) gönderilecektir.
 
Not-2: “Staj Başvuru ve Kabul Formu” Bölüm Staj komisyonunca onaylandıktan sonra Dekanlığa iletilecektir.
 
Not-3: Belirtilen 3 evrak eksiksiz olarak Dekanlığa ulaştığı takdirde Fakülte Yönetim Kurulu gündemine alınacaktır. 
 
Not-4: Belirtilen süreçler tamamlandıktan sonra SGK Sigorta giriş işlemleri yapılacaktır.
 
Belgelere ulaşmak için tıklayınız.
 

Staj Talep Beyanı ve Taahhütname

Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı

Staj Başvuru ve Kabul Formu