Birim Ortak Kodlu Dersler Ara Sınav Programı

Birim Ortak Kodlu Derslerin 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınav Programı yayınlanmıştır.
Link