Fakültemizin SWOT Analizi gerçekleştirildi (18.12.2019)

Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik planı hazırlık çalışmaları kapsamında Fakültemizin Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Topluma hizmet ve İletişim olmak üzere 4 farklı boyutta SWOT analizi çalıştayı geniş katılımlı olarak dekanlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya; Akademik ve İdari personelimiz, Saha personelimiz, Öğrencilerimiz, Mezunlarımız ve Sanayi/STK temsilcileri olmak üzere yaklaşık 50 kişi katıldı.