Staj Duyurusu

14 Mayıs 2020 tarihli Fakülte Kurulu Kararı aşağıda verilmiştir.

"1 Haziran 2020 ile 2020-2021 Güz dönemi Derslerin Başlangıç tarihi arasında sınırlı olmak üzere, mezun durumunda olan (derslerini tamamlayan) öğrencilerin mezuniyetlerinde mağduriyet oluşmaması için, staj yeri, çalışma alanı ve diğer hususlarda Bölüm Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanlıklarının onayı alınarak, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla uzaktan staj yapılabileceği uygun görülmüştür."

Bu kapsamda; uzaktan staj yapılabilmesi için mezun durumunda olunması, staj komisyonu ve bölüm başkanlığının staj yerini, çalışma alanını onaylaması ve ilerde bir problem yaşanmaması için gerekli kanıtların kayıt altına alınması gerekmektedir. 

Uzaktan staj için sigorta yapılmayacak olup, öğrenciler staj başlangıcı için gerekli evrakları e-mail ile iletebileceklerdir.
 
Yüz yüze yapılacak staj işlemleri durdurulmuştu ve bu kararda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır..