Stajlar ile İlgili Duyuru

 

15/06/2020 tarih ve 15 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı aşağıda verilmiştir.

Üniversitemizin 29/05/2020 tarih ve 9/1 sayılı senato kararı esas alınarak (Karar için tıklayınız)

KARAR No-15

Kısım-1; Stajına hiç başlayamamış öğrencilerin stajını uzaktan yapabilmeleri;

1 Haziran 2020 ile 2020-2021 Güz dönemi Derslerin Başlangıç tarihi arasında sınırlı olmak üzere, mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerin mezuniyetlerinde mağduriyet oluşmaması için, staj yeri, çalışma alanı ve diğer hususlarda Bölüm Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanlıklarının onayı alınarak, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla uzaktan staj yapılabileceği uygun görülmüştür.

Kısım-2: Stajına hiç başlayamamış öğrencilerden yüz yüze staj yapmak isteyenler;

  • Mezuniyet aşamasına gelmiş yüz yüze staj yapmak isteyen öğrenciler “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı” belgelerini hazırlayıp başvuru yapacaklardır.
  • Talepler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve onaylanacaktır.

Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı

Kısım-3: Stajının bir kısmını tamamlamış öğrenciler;

  • Mezuniyet aşamasına gelmiş ve stajlarının bir kısmını tamamlamış öğrenciler Bölüm Staj Komisyonuna başvuru yapacaklardır.
  • Stajlarının kalan kısmını uzaktan veya yüz yüze olarak Kısım-1 ve Kısım-2 de belirtilen hususlar kapsamında tamamlayabileceklerdir.

 

Not:-1 Halen kullanılmakta olan "ÖĞRENCİ STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU" İle Bölüm Staj Komisyonundan onay alınması gerekmektedir. 

Not:-2 Hazırlanacak “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ile “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı” formları muhfakoib@eskisehir.edu.tr adresine mail atılmalıdır.