Stajlar ile İlgili Fakülte Kurulu Kararı

24 Haziran 2020 tarihli Fakülte Kurulu

Gündem Madde -1

2019-2020 Yaz döneminde öğrencilerin staj yapma taleplerinin görüşülmesi

Karar

2019-2020 Yaz dönemi staj faaliyetlerinde 30 Haziran 2020 ile 2020-2021 Güz dönemi Derslerin Başlangıç tarihi arasında sınırlı olmak üzere,

  • Staj yeri, çalışma alanı ve diğer hususlarda Bölüm Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanlıklarının onayı alınarak, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla ara sınıfların uzaktan staj (çevrim içi) yapabilmesine,
  • Yüz yüze staj yapmak isteyen ara sınıf öğrencilerinin  “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı” belgelerini hazırlayıp, “Staj Başvuru ve Kabul Formu” nun Bölüm Staj komisyonunca onaylanmış haliyle Dekanlığa başvuru yapmalarına ve taleplerin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesine,
  • Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin staj faaliyetleri ile Bahar Ek dönemi/Yaz Okulu dersleri için çakışma aranmamasına,
  • Ara sınıf öğrencilerinin uzaktan staj (çevrim içi) yapmaları halinde Bahar Ek dönemi/Yaz Okulu dersleri için çakışma aranmamasına,
  • Ara sınıf öğrencilerinin yüz yüze staj yapmaları halinde Fakülte Staj Yönergesi Madde 10 ‘da belirtilen hükümlerin geçerli olmasına,

karar verildi.

Not-1: “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı” belgelerinin taranmış halleri MF Öğrenci İşleri Birimi E-mail adresine (muhfakoib@eskisehir.edu.tr) gönderilecektir.

Not-2: “Staj Başvuru ve Kabul Formu” Bölüm Staj komisyonunca onaylandıktan sonra Dekanlığa iletilecektir.

Not-3: Belirtilen 3 evrak eksiksiz olarak Dekanlığa ulaştığı takdirde Fakülte Yönetim Kurulu gündemine alınacaktır. 

Not-4: Beliritilen süreçler tamamlandıktan sonra SGK Sigorta giriş işlemleri yapılacaktır.