Uzaktan Eğitim Bilgilendirme

Değerli Öğrencilerimiz,
 
19 Mart 2020 Perşembe sabah 9:30-11:00 saatleri arasında telekonferans aracılığıyla "Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında ve bu süreçle sınırlı olmak kaydıyla; Cumhurbaşkanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararları doğrultusunda ara verilen örgün eğitim ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızdaki derslerin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere uzaktan eğitim teknikleri ile yürütülmesi konusu mütaala edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
 
Karar:
İçinde bulunduğumuz hassas dönem boyunca öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçmek üzere; ara verilen örgün eğitim ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızdaki teorik dersler ile uzaktan yürütülmesi konusunda mevzuat ve standartlara uyum konusunda sorun bulunmayan uygulamalı derslerin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere CANVAS Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESTUZEM) teknik desteği ile dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak yürütülmesine ve bu kapsamda;
  • Gerekli ön hazırlıkların tamamlanması ve öğrencilere gerekli duyuruların yapılması için belirli bir süre tanımak amacıyla, online derslerin resmi olarak 06 Nisan 2020 Pazartesi günü itibariyle başlatılmasına,
  • Uzaktan eğitim teknikleriyle verilecek ders materyallerinin belirlenen formata uygun olarak öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanmasına,
  • Uzaktan eğitim teknikleriyle verilen derslere ilişkin ölçme-değerlendirme sürecinin daha sonra kararlaştırılmasına,
  • Sürecin eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının sorumluluğunda ve ESTUZEM Müdürünün koordinasyonunda yürütülmesine
karar verilmiştir.