Birim Öğrenme Çıktıları

29.01.2021 tarihli fakülte kurulunda alınan karar itibari ile,

 

NO.

Birim Öğrenme Çıktıları

Açıklama

Bilgi

Beceri

Davranış

Kanıt

1.

En az bir yabancı dilde alanındaki ilgili literatürü takip etme ve sözlü iletişim kurma becerisine sahiptir.

En az bir yabancı dilde literatür taraması yaparak alan bilgisini güncelleyebilerek kullanabilen, sözlü ve yazılı iletişim kurabilen mezunlar.

 

%30 ve %100 İngilizce programlar

2.

Mühendislik problemlerini tasarlamak ve çözümlemek için matematik, fen ve bilgisayar bilimlerini etkin kullanabilme becerisine sahiptir.

Teorik ve uygulamalı mühendislik problemlerinin çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama, teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahip mezunlar.

 

Bölümlerin bitirme projeleri

3.

Proje yazma, raporlama, yönetme ve sunma becerisine sahiptir.

Kendi alanlarıyla ilgili proje tasarlayarak yöneten ve sonuçlarını paydaşlara sunabilen mezunlar.

 

Tasarım projesi dersleri, bitirme projeleri, proje fuarları

4.

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisine sahiptir.

Kendi alanı ve farklı disiplinler ile takım üyesi ve lider olarak uyumlu ve etkin çalışabilen mezunlar.

MÜH302 dersi, Bölümler arasında proje odaklı ortak verilen dersler

5.

Mühendislik uygulamalarında evrensel ve toplumsal ilkelere duyarlıdır ve uygun davranır.

Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözeten mezunlar

İSG dersleri, Etik ile ilgili dersler, çevre boyutunu esas alan dersler