Dekanlık Toplantı Salonu (30 kişilik)

Rezervasyondan Sorumlu Personel: Hatice SOYER (Dahili 6302)

Etkinlik mekanını talep edecek akademik/idari personelimiz için süreç aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

1. Etkinlik sorumlusu tarafından; yetkili personel ile irtibat kurulup, talep edilen mekanın etkinlik tarihi ve saatindeki müsaitlik durumunun sorgulanması ve müsait olduğu durumda Ön Rezervasyonun yaptırılması.

2. Etkinlik sorumlusu tarafından; Ön rezervasyon işleminden sonra Fakülte sayfamızda bulunan “Etkinlik bilgi formu”nun doldurulması ve EBYS üzerinden dekanlığa iletilmesi. (https://mf.eskisehir.edu.tr/sites/mf.eskisehir.edu.tr/files/files/Etkinl... )

3. EBYS’den gelen evrağın yetkili personele sevk edilmesi ve yetkili personel tarafından, kesinleşen rezervasyonla ilgili etkinlik sorumlusuna bilgi verilmesi.

Not1: “Etkinlik bilgi formu”nun gönderilmediği durumlarda kesin rezervasyon yapılmayacaktır.

Not2: Tarih çakışması olan durumlarda; Rektörlüğümüzün talepleri öncelikli olarak değerlendirilecektir.

DEKANLIK TOPLANTI SALONU ETKİNLİK PROGRAMI