Fakülte Komisyonları

Toplantı Tutanağı (Örnek)

Mühendislik Fakültesi Araştırma-Geliştirme Komisyonu   tıklayınız    (01.07.2020-01.07.2022 tarihleri arası)

Mühendislik Fakültesi Atık Yönetimi Komisyonu + tıklayınız    (27.04.2020 - 27.04.2022 tarihleri arası)

Mühendislik Fakültesi Eğitim Komisyonu - tıklayınız   (23.06.2020 - 23.06.2022 tarihleri arası)

                                MF Uzaktan Eğitim Sorumluları - tıklayınız   (01.09.2020 - 01.09.2022 tarihleri arası)

Mühendislik Fakültesi Etkinlik Komisyonu + tıklayınız   (30.07.2019 - 30.07.2021 tarihleri arası)

Mühendislik Fakültesi İletişim ve Sosyal Medya Komisyonu + tıklayınız   (09.06.2020 - 09.06.2022 tarihleri arası)

Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyonu + tıklayınız   (30.04.2019 - 30.04.2021 tarihleri arası)

Mühendislik Fakültesi Mezunlar Komisyonu + tıklayınız    (09.03.2020 - 09.03.2022 tarihleri arası)

Mühendislik Fakültesi Süreçler Komisyonu - tıklayınız    (27.02.2020 - 27.02.2022 tarihleri arası)