ESTÜ Etkinlikleri

Proje Tabanlı Staj Talebi Hk. (24.11.2023)

Proje Tabanlı Staj Talebi Hk. (24.11.2023)

24.11.2023 16:36 Proje Tabanlı Staj Etkinlik

Proje Tabanlı Staj Programı kapsamında aşağıda detayları bulunan firmalar tarafından stajyer talebi gelmiş olup söz konusu olan projeler için ilgili bölümlerden öğrencilerin başvurusuna ihtiyaç  duyulmaktadır.  Bu  kapsamda PTS talep şartlarına uygun başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 24 Kasım 2023, Cuma gününden önce ilgili Bölüm Başkanlıklarına başvurması gerekmektedir.

 
Firma Adı: Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Proje Adı: Ambar Yerleşim Planı ve Üretime Malzeme Sevk Optimizasyonu
Proje Konusu: Proje kapsamında yeni bina kiralanması ile kuruluşun ambar alanı değişmiştir. Ambar alanındaki malzemelerin ağırlık taşıma mesafesi ve düzen gibi nedenlerle optimum yerleşim yerlerinin tespitine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yeni yer ile malzemelerin üretim alanına taşınma mesafesi artmıştır. En kısa ve verimli şekilde taşıma işleminin gerçekleşmesi gerekmektedir.
Staj Dönemi: Ocak 2024–Haziran 2024
Stajyer Öğrenci Talep Edilen Öğrencinin Üniversitesi:Eskişehir Teknik Üniversitesi
Stajyer Öğrenci Talep Edilen Öğrencinin Fakültesi:Mühendislik Fakültesi
Talep Edilen Bölümler:
-Endüstri Mühendisliği Bölümü
-Makine Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Stajyer Sayısı:1
Talep Edilen Stajyer Aday(lar)ının Özellikleri:
İletişim becerileri kuvvetli,
Analitik yönü güçlü,
Takım çalışmasına yatkın
Özenli ve sorumluluk sahibi,
Çoklu görev becerisi olan,
3. ve 4. sınıf öğrencisi olan,
Verilerin değerlendirebilmesi için Bilgisayar ve İstatistik bilgilerinin olması,
Eğitim –öğretim dönemi içerisinde haftada 3 boş günü olan,
Başvuru Aşamasında Talep Edilen Dokümanlar: Güncel CV ve Transkript
 
 
 
Firma Adı: Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Proje Adı: İç ve Dış Hatalara Ait Kök Neden Analizlerinin Tespiti
Proje Konusu: Kuruluşumuzda üretim faaliyetleri döner bantlar üzerinde farklı boy, renk ve kesitlerdeki iletken
kabloların soketlenmesi, bantlanması, süngerlenmesi gibi operasyonlar içermektedir.Tüm bu operasyonlar operatörler tarafından gerçekleştirilmektedir. İnsan faktörünün etkin olduğu üretim proseslerimizde dolayısı ile hatalar kaçınılmaz olmaktadır. Mesela bantlamanın kablo üzerinde doğru noktada yapılmaması, kablo renklerinin sokete belli başlı bir sıra ile takılması gerekirken o sıralamadan sapılması gibi iç hatalar ve bu hataların müşteriye yansıması ile oluşan dış hataların analiz edilerek faaliyet programının oluşturulması üzerine tasarlanmış bir projedir.
Staj Dönemi:Ocak2024–Haziran 2024
Stajyer Öğrenci Talep Edilen Öğrencinin Üniversitesi:Eskişehir Teknik Üniversitesi
Stajyer Öğrenci Talep Edilen Öğrencinin Fakültesi: Mühendislik Fakültesi
Talep Edilen Bölümler:
-Makine Mühendisliği Bölümü
-Elektrik–Elektronik Mühendisliği Bölümü
-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Stajyer Sayısı:1
Talep Edilen Stajyer Aday(lar)ının Özellikleri:
MS Excel bilgisi olan
Gözlem yeteneği kuvvetli,
Takım çalışmasına yatkın
Özenli ve sorumluluk sahibi,
Çoklu görev becerisi olan,
3. ve 4. sınıf öğrencisi olan,
Verilerin değerlendirebilmesi için Bilgisayar ve İstatistik bilgilerinin olması,
Eğitim –öğretim dönemi içerisinde haftada 3 boş günü olan
Başvuru Aşamasında Talep Edilen Dokümanlar: Güncel CV ve Transkript
 
 
 
Firma Adı:Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Proje Adı: Pres Otomasyon Projesi
Proje Konusu: Proje kapsamında Pres Otomasyon Projesi ile işletmemizde bulunan 38 adet manuel preslerimizin İSG şartlarına uygun bir şekilde PLC cihazlarının programlanması, Delta VFD asenkron motor sürücülerimizin istediğimiz parametreler doğrultusunda çalışması, haberleşmenin sağlanması ve PLC Hardware kısmının tamamlanması, PLC ile iş emri takibinde kullandığımız WorksFx’ yazılımımızın haberleşmesi hedeflenmektedir.
Staj Dönemi:Ocak2024–Haziran 2024
Stajyer Öğrenci Talep Edilen Öğrencinin Üniversitesi: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Stajyer Öğrenci Talep Edilen Öğrencinin Fakültesi:Mühendislik Fakültesi
Talep Edilen Bölümler:
Elektrik–Elektronik Mühendisliği Bölümü
Talep Edilen Stajyer Sayısı:1
Talep Edilen Stajyer Aday(lar)ının Özellikleri:
Otomasyon ekipmanları hakkında bilgi sahibi olan,
Gelişmeye açık,
Meraklı,
Takım çalışmasına yatkın
Özenli ve sorumluluk sahibi,
Çoklu görev becerisi olan,
3. ve 4. sınıf öğrencisi olan,
Verilerin değerlendirebilmesi için Bilgisayar ve İstatistik bilgilerinin olması,
Eğitim –öğretim dönemi içerisinde haftada 3 boş günü olan,
Başvuru Aşamasında Talep Edilen Dokümanlar: Güncel CV ve Transkript
 
 
 
 
Firma Adı:Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Proje Adı: Üretim Hattı Otomasyon Projesi
Proje Konusu: Proje kapsamında departmanın hedefleri doğrultusunda verimli çalışmayan akış sistemine geçirilememiş manuel aktarma ve operatöre bağımlı çalışan manuel crimp preslerine akış otomasyonu kazandırılarak verimlilik artışı sağlanması planlanmaktadır. Bu projede mevcut durum analizi işletme içerisinde yapılarak masa başı işlerin belirli bir akış
(konveyör) üzerinde otomatik crimpleme (kablo terminal birleşimi) yapılması hedeflenmektedir. Bu projede ana hedefimiz mevcut manuel operasyonları hat düzenine aktarıp hattın tasarlanması ve en az mevcut çevrim süresince üretimin yapılabilir hale gelmesi sağlamaktır. Hattın tasarımında kavramsal eskiz çalışması aşamasında Proje sorumlusu tarafından destek verilecek olup nihai mekanik tasarım imalat resimlerinin oluşturulması gerekli otomasyon ekipmanlarının seçilmesi staj mühendisi tarafından yapılacaktır. Makinenin-Hattın imalatına müteakip devreye alma ile proje sonlandırılacaktır.
Staj Dönemi:Ocak 2024–Haziran 2024
Stajyer Öğrenci Talep Edilen Öğrencinin Üniversitesi:Eskişehir Teknik Üniversitesi
Stajyer Öğrenci Talep Edilen Öğrencinin Fakültesi:Mühendislik Fakültesi
Talep Edilen Bölümler:
-Makine Mühendisliği
-Elektrik Elektronik Mühendisliği
-Endüstri Mühendisliği
Talep Edilen Stajyer Sayısı:4
Talep Edilen Stajyer Aday(lar)ının Özellikleri:
Otomasyon ekipmanları hakkında bilgi sahibi olan,
Gelişmeye açık,
Takım çalışmasına yatkın
Özenli ve sorumluluk sahibi,
Çoklu görev becerisi olan,
3. ve 4. sınıf öğrencisi olan,
SolidEdgenveya SolidWorks, herhangi bir katı modelleme programının bilgisi olan,
Eğitim –öğretim dönemi içerisinde haftada 3 boş günü olan,
Başvuru Aşamasında Talep Edilen Dokümanlar: Güncel CV ve Transkript