Sürekli İyileşme Çalışmaları

Fakültemiz Dış Danışma Kurulu - tıklayınız

Eskişehir Teknik Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi - tıklayınız
 
Eğitimcilerin Eğitimi Seminer Videosu linki - tıklayınız
 
Bölümlerimizin Akreditasyon Bilgisi - tıklayınız
 
Mühendislik Fakültesi Akademik Kurul Sunumu:  2021
 
Mühendislik Fakültesi Faaliyet Raporları:  2019  2020 2021 2022
 
Mühendislik Fakültesi Birim İç Değerlendirme Raporları:  2020 - 2021 ve Ekleri - 2022 ve Ekleri