Azami Süre Sonunda Ek Sınav Hakkı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 05.10.2021 tarih ve 29/2 Sayılı Eğitim-Öğretime Devam Eden Ancak Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Önlisans-Lisans Öğrencilerine Verilen Ek Sınav Hakkında İlişkin Esaslar dokümanı için tıklayınız.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. Maddesinin (c) bendiyle ilgili Uygulama Esasları için tıklayınız.

 

Azami süre sonunda Ek Sınav Hakkı ile ilgili Başvuru ve Sınav tarihleri ile ilgili olarak güncel duyuruları takip ediniz.

 

Ek Sınav Başvuru Dilekçe Örneği için tıklayınız.

Azami Öğretim Süresini Dolduran Öğrencilerin İşlem Süreçleri Kontrol Tablosu için tıklayınız.