Tarihçe

Fakültemizin ilk nüvesi 1968 yılında HASTAŞ Özel Yüksek Okulu Eskişehir Kimya Mühendisliği’nin kurulmasıyla oluşmuş, 1970'te Eskişehir Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi olarak yapılandırılmıştır. 1983'te Eskişehir'deki öğretim kurumlarının Anadolu Üniversitesi adı altında yapılandırılması sonucu, Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adını alarak eğitim-öğretimini sürdürmüştür. 18.8.1993 tarih ve 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kadrolarının büyük çoğunluğu alt yapı, makine teçhizat ve diğer donanımlarıyla birlikte Eskişehir Osmangazi Üniversitesine aktarılmıştır. 1994-1995 öğretim yılında üç bölüm ile eğitim- öğretim faaliyetine tekrar başlamış ve 1998 yılına kadar Yunus Emre Kampüsünde değişik binalarda  faaliyetlerini sürdürmüştür. Ekim 1998 tarihinden itibaren ise İki Eylül Kampüsü’nde kendi binalarında hizmet vermeye başlamıştır. 2012'de ise Fakülte bünyesindeki Mimarlık Bölümü ayrılarak yeni kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin bünyesine geçmiş, Fakültenin adı “Mühendislik Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. Mühendislik Fakültesi, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlanmıştır.

Fakültenin tüm bölümlerinde, bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Tüm bölümler, eğitim ve araştırma laboratuvarlarıyla donatılmıştır. Fakülte bölümlerinde, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), TÜBİTAK, AB Komisyonu, Üniversite ve çeşitli sanayi kuruluşlarıyla desteklenen (SAN-TEZ) çok sayıda araştırma ve geliştirme projesi yürütülmektedir.