Hidroana

Hidroana, Eskişehir Teknik Üniversitesi hidrojen enerjili araç projesidir.

 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İrfan TÖRE (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği)

Takım Lokasyonu: Makine Mühendisliği Bölümü, MAK231 Lab

Facebook:   https://www.facebook.com/hidroana?fref=ts

Instagram:  https://www.instagram.com/hidroana/?hl=tr

Twitter:       https://twitter.com/hidroana 

Linkedin:    https://tr.linkedin.com/in/hidroana-aü

E-mail:       hidroanadolu@gmail.com