Öğrenci Staj Bilgisi

Fakülte Staj Yönergesi için tıklayınız.

Staj Süreci Akış Şeması için tıklayınız.

Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu için tıklayınız. (EK-2)

Öğrenci Staj Devam Çizelgesi için tıklayınız. (EK-3)

Kurum Öğrenci Staj Değerlendirme Formu için tıklayınız. (EK-4)

Staj Raporu Örneği için tıklayınız. (EK-5)

Staj Ayrılış Formu için tıklayınız. (EK-6)

Bölüm Staj Komisyonu Öğrenci Staj Değerlendirme Formu için tıklayınız. (EK-7)

Proje Temelli Staj (PTS) Yönergesi için tıklayınız.

Bölüm Staj Komisyonları için tıklayınız.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu için tıklayınız.

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu için tıklayınız.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu için tıklayınız.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu için tıklayınız.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu için tıklayınız.

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu için tıklayınız.

Makine Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu için tıklayınız.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu için tıklayınız.