Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri

 

 

ÖZGÖREV

(MİSYON)

Öğrencilerimize kaliteli teorik ve uygulamalı eğitim sunarak çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, temel değerlerimizi benimsemiş, mesleklerinde önder mühendisler yetiştirmenin yanında, mühendislik alanında öncü araştırma faaliyetleri yürüterek, topluma değer katmak.

ÖZGÖRÜŞ

(VİZYON)

Araştırmaları ve mezunları ile değer yaratarak, yenilikçi ve öncü bir mühendislik fakültesi olmak.

TEMEL DEĞERLER

  • Araştırma Odaklılık
  • Bilimsel Özerklik
  • Eleştirel Düşünme
  • Etik, Çevresel ve Toplumsal Sorumluluk
  • İnsan Odaklılık
  • Yenilikçilik