Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri

29.01.2021 tarihli fakülte kurulunda alınan karar itibari ile,

 

ÖZGÖREV

(MİSYON)

Çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, temel değerlerimizi benimsemiş, mesleklerinde önder mühendisler yetiştirmek.

ÖZGÖRÜŞ

(VİZYON)

Araştırmaları ve mezunları ile değer yaratarak, yenilikçi ve öncü bir mühendislik fakültesi olmak.

TEMEL DEĞERLER

  • Araştırma Odaklılık
  • Bilimsel Özerklik
  • Eleştirel Düşünme
  • Etik, Çevresel ve Toplumsal Sorumluluk
  • İnsan Odaklılık
  • Yenilikçilik