Doküman ve Formlar

Dosyalar

Formlar-1

 

Formlar-2

TUTANAKLAR

Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu

OYP Araştırma Görevlileri Yurtiçi/Yurtdışı  Toplantı Katılımları Görevlendirme Talebi

Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye Birimi